V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ SYMBOLIKY POD PÍSMENEM D.

Drát na pletení – je ti zapotřebí lásky

Dražba – býti ve snu přítomen – varuj se jakýchkoliv obchodních pletek
sám ji provádět – onemocnění a strasti znamená

Drn zelený viděti – nalezneš ztracenou milenku, milence
po něm jíti – pohřeb

Drůbež krmiti – hádka v domácnosti
viděti – tvůj příjem se zvětší

Dřevoryjec při práci – máš umělecké sklony

Dřevěná nádoba – šetrnost uspoří ti starosti o výživu

Dřeváky – šetrností dojdeš blahobytu

Dříví páliti – smutek značí
sekati – nesnáze míti budeš
plavati viděti – zmařené naděje
zpracovávati – docílíš kýženého výsledku
sbírati – srdeční trampoty
nositi – upadneš do chudoby
kupovati – nesnáz, rozpaky

Družička ve snu ji viděti – smutek v domě to hlásá
viděti ji při pohřbu – veselost a naději na lepší časy to označuje

Drvoštěpa při práci v lese viděti – bídu, těžké časy to označuje
jemu pomáhati – sám lehkomyslností o dobré časy se připravíš

Dub viděti – úspěch veliký budeš mít
suchý viděti – smutné poměry
padnouti viděti – odvaha, chrabrost
bleskem poražený – nebezpečí smrti

Dubový list – spokojenost

Ducha viděti – pokušení k hříchu

Duchovní – námaha nevole

Dudák, slyšeti jej – neočekávaná radostná zvěst

Dukáty viděti – budeš ctěn
zvoniti slyšeti – bohatství
obdržeti – pěkná naděje
nalézti – budeš šťastný
taviti viděti – ztratíš blahosklonnost určité osoby
jimi platiti – dosáhneš vysokého stáří

Duha – štěstí v podnikání

Důl na uhlí viděti nebo se v něm nacházeti – uzavřeš sňatek s bohatou vdovou, vdovcem
pracovati v něm – přijdeš do bohatého domu

Dům viděti – nepokoj, zarputilost, nevole
opravovati – zapletené situace se ti vyjasní
pokrývati – budeš míti ztráty
kupovati – blahobyt