Provozovatel
Moravská reklamní

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6
602 00
Brno
IČO: 60735929
DIČ: CZ60735929
zapsaná u KOS v Brně, odd. C, vl. č. 17753

Vydavatel časopisů

Časopis Kabrňák s přílohou Reklamní a Realitní listy

Časopis Kabrňák s přílohou Reklamní a Realitní listy

Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb

Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb

Časopis VÝSTAVBA měst a obcí s vloženou rubrikou Infrastruktura

Výstavba měst a obcí