Vydává

Moravská reklamní

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6
602 00
Brno

Příjem inzerce:

fax: 545 175 845
mobil: 602 872 712
e-mail:
adamkova@mrs.cz
redakce@mrs.cz
info@mrs.cz