Bývalo království, tam kdesi za kopci

a v něm tři princové přitroublí po otci.

Chodili každý den, jak kázal táta,

hlídat do zahrady jablka zlatá.

Ta stále mizela, někdo je kradl

a starý král ten čím dál víc chřadl.

Až jednou nejmladší rozlousk tu záhadu

a šel s tím za tepla ke králi do hradu.

Královský otče, nesu ti novinu.

Jen jestli zas nejde o ňákou kravinu.

Křivdíš mi otče, já svým očím věřím,

byl to pták kleptoman s ohnivým peřím.

Zmizel i s jablkem do šera temného,

a na mne utrousil čehosi bílého.

Tak pojď blíž synáčku, ať ti dám pusu

a nermuť se pro trochu ptačího trusu.

Půjdeš teď s bráškama po jeho stopě,

svou krví zaplatí flek na tvé klopě.

 

Vyšlápla princátka druhý den do světa,

ve snaze chytit ta zlodějská klepeta.

Jak ale stopovat, když lítá ve vzduchu,

a tak jim nebylo dvakrát moc ejchuchu.

Došli na rozcestí k malému křížku,

aby tam počkali na lišku Rýšku.

Hle, co to vidí má bystrá zornička?

To co tu cupitá, je přece lištička.

No tak se neboj a pojď blíž maličká.

A švih jí mačetou hned mezi očíčka.

Co jsi to udělal, proklatý hlupáku?

Liška ta jediná věděla o ptáku.

A on ji rozsekne hlavu to jelito.

Co řekne otec král, jestli se doví to?

Otec král, ten se nic nedoví, bratříčku,

křápnu vás oba tam, kam sem křáp lištičku.