První obrovské sudy se objevovaly na panstvích bohatých klášterů a světských vrchností. Jejich historie však sahá již do středověku – první zprávy o řemeslné živnosti bednářství sahají až do 8. století. Již v té době nařídil Karel Veliký správcům císařských dvorů, aby ukládali víno do dřevěných, železem vázaných nádob. Toto řemeslo se dočkalo i svých slavností, např. při masopustních zábavách byl pořádán průvod, při kterém bednáři, někdy i sladovníci, tančili tzv. obručový tanec, který byl ještě v roce 1853 tančen před vybraným obecenstvem ve Vratislavi.

Mnohé velké sudy vynikají nejrůznějšími zajímavostmi, např. na jejich dna byly vyrývány různé vtipné verše a písně přinášející vínu slávu. Heidelberský sud v Bádensku měl obsah asi 236 tisíc litrů a vznikl pod rukama bednáře Michaela Warnera. Druhý velký sud o obsahu 250 tisíc litrů byl „vytesán“ v Königssteinu v Sasku. Oproti těmto velkým sudům je sice obří sud v Mikulově s obsahem 113 tisíc litrů poloviční, ale i ten jezdí do naší republiky obdivovat tisíce turistů i ze zahraničí.

ZaK