1. Určitá skupina lidí se stejným cílem a zájmem
 2. Cirkusový bavič
 3. Druh chyby v usuzování

2. Kdo je disident?

 1. Člověk, který vede společenost
 2. Člověk, který se svými politickými a intelektuálními názory vymyká oficiální linii
 3. Člověk, který disiduje orchestr

3. Frak je …

 1. Jednořadové sako s klasickým šálovým límcem a lesklými klopami
 2. Černý tmavý kabát s rozšířenými šosy
 3. Černé sako v zadní části s krovkami, límec klasický šálový s lesklými klopami

4. Co je flambování?

 1. Příprava jídla na otevřeném ohni
 2. Úprava masa před hostem
 3. Opékání na rožni

5. Co se podává k předkrmu?

 1. Aperitiv
 2. Bílé víno nebo pivo
 3. Dezertní víno

6. Báseň Stříhali dohola malého chlapečka napsal…

 1. Jaroslav Seifert
 2. Josef Kainar
 3. František Hrubín

7. Ve filmu Dobrý voják Švejk hraje hlavní roli…

 1. Vlasta Burian
 2. Jaroslav Vojta
 3. Rudolf Hrušinský

8. Co je to bivak?

 1. Je to nouzový způsob přenocování, často vynucený
 2. Vak se dvěma dny
 3. Pravěké zvíře se dvěma žaludky, předchůdce dnešní krávy

9. Kdo je garant?

 1. Člověk, co všechno platí
 2. Druh zahájení šachové hry
 3. Člověk nebo organizace poskytující záruku

10. Kdo napsal knihu Staré pověsti české?

 1. Karel Čapek
 2. Josef Lada
 3. Alois Jirásek

11. Která dvojice má nejméně společného?

 1. Šimek a Grosman
 2. Svěrák a Smoljak
 3. Zagorová a Lendl

12. Jakým způsobem napíšete v Morseově abecedě SOS?

 1. …..–…..
 2. . . . – – – . . .
 3. – – – . . . – – –