Dobrý den Buongiorno /bondžórno/
Jak se máš? Come sta? /kome sta/
Dobře (mám se dobře) Sto bene /sto bene/
Jak se jmenuješ? Come ti chiami? /kome ty kjami?/
Jmenuji se… Mi chiamo.../mi kjamo../
Na zdraví! Cin! Cin! /čin čin/
Veselé Vánoce Buon Natale! - /bon natale/
Rozumíš mi? Mi capisce? /mi kapiše/
Rozumím Capisco. /kapisko/
Díky Grazie! /gracje/
Jistě Certo /čerto/
Ano
Ne No
co se děje? Cosa succede? /koza sučede/
Jsi hrozně sexy Sei molto sexy /sej molto seksy/
měj se Stammi bene /stami bene/
   
rodina la famiglia
muž il uomo
žena la donna
dítě bambino
matka la madre
otec il padre
dcera la figlia
syn il figlio
bratr il fratello
sestra la sorella
babička la nonna
dědeček il nonno
bratranec il cugino
sestřenice la cugina
vnučka la nipote
vnuk il nipote
tchyně la suocera
tchán il scuocero
   
To je moje žena/můj muž. E´mia moglie, é mio marito.
Ne, to není můj otec. No, quello non é il mio padre.
Jsem ženatý/vdaná. Sono sposato/sposata.
-svobodný/á celibe
-rozvedený/á divorziato/a
-vdovec/vdova vedovo/a
   
čísla numeri
jedna uno
dva due
tři tre
čtyři quattro
pět cinque
šest sei
sedm sette
osm otto
devět nove
   
měsíc mese
leden Gennaio
únor Febbraio
březen Marzo
duben Aprile
květen Maggio
červen Giugno
červenec Luglio
srpen Agosto
září Settembre
říjen Ottobre
listopad Novembre
prosinec Dicembre
   
den giorno
pondělí lunedi
úterý martedi
středa mercoledi
čtvrtek giovedi
pátek venerdi
sobota sabato
neděle domenica
   
barva Il colore
tmavá scuro
světlá chiaro
černá nero
modrá blu
hnědá marrone
šedá grigio
zelená verde
oranžová arancione
červená rosso
žlutá giallo
bílá bianco
fialová viola