Fyzikální vzorce

 

  Veličina

  Výpočet

  Jednotky

  Hustota

  = m/V ( = m : V)

  Kg/m3

  Rovnoměrný pohyb

  v = s/t (v = s : t)

  m/s

  Tlak

  p = F/S (p = F : S)

  Pa

  Hydrostatický tlak

  p = h . . g

  Pa

  Vztlaková síla

  Fvz = V . . g

  N

  Práce

  W = F . s

  J

  Výkon

  P = W/t (P = W : t)

  W

  Síla gravitace

  Fg = m . g

  N/kg