Ve dnech 22.–24. 5. 2008 pořádá Národní ústav lidové kultury ve Strážnici v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (skanzenu) program Abeceda řemesel. V tomto programu se návštěvníci budoumoci seznámit s řemesly, výrobními činnostmi a pracemi spojenými s tradičním životem na vesnici a se zemědělským hospodařením. Každoročně je zvoleno několik základních témat, která určitým způsobem vymezují okruh předváděných řemesel či pracovních činností. Letošní Abeceda bude zaměřena na zpracování dřeva, proutí a keramickou výrobu. Své umění tedy předvedou mistři košíkáři s ukázkami pletení košů, oplétání demižonů, vázání proutěných metel, pletení plotů z proutí. Výrobu ze dřeva zastoupí řemeslo kolářské, výrobce dřevěných hraček a štípaných holubiček. Výrobu keramiky zastoupí ukázky točení na kruhu, výroba keramiky tlačené do formy, zdobení keramiky různými způsoby a výroba keramických šperků. A protože s keramikou souvisí i oprava poškozených a rozbitých kusů, svou dovednost předvedou i mistři dráteníci.

Stejně jako v předchozích letech se i tento rok návštěvníci dozvědí něco o tradiční stravě. Připraven bude výklad o lidovém pečivu spojený s ukázkami a ochutnávkou výrobků. Všechna řemesla budou předváděna přímo výrobci. Snahou pořadatelů je návštěvníka maximálně zapojit a umožnit mu přímou zkušenost a kontakt s výrobní činností a materiálem. Připraveno bude několik stanovišť, kde si budou návštěvníci moci některéméně náročné techniky vyzkoušet, popř. si nějakou drobnost sami vyrobit. Všechny předváděné činnosti bude doprovázet odpovídající výklad, navíc při vstupu návštěvník obdrží stručný doprovodný textový materiál. Pro dětské návštěvníky bude připraven i pracovní list, který umožní ověřit si zábavnou formou čerstvě nabyté znalosti. V rámci programu je možnost zakoupit si drobné předměty přímo od výrobců.

Ve čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 hod. je pořad určen převážně pro objednané školy, vstupné: děti 25 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

V sobotu od 10.00 do 15.00 hod. pro širokou veřejnost, vstupné: děti 6–15 let, důchodci, studenti, vojáci 25 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 100 Kč