Jižní Morava nyní žije přípravou tradičních vzpomínkových akcí. Bitva u Slavkova (2. 12. 1805), nazývaná také bitvou tří císařů, patří mezi nejvýznamnější momenty vojenské historie.

V jedné z nejslavnějších bitev napoleonských válek se zúčastnilo v členitém terénu nedaleko Brna na 160 000 mužů ve zbrani. Císař Francouzů Napoleon I. tu rozhodl tažení roku 1805 a zvítězil ve válce s tzv. třetí protifrancouzskou koalicí. Na bojišti ji představovala rakouská a především ruská armáda, v jejichž čele stáli rakouský císař a ruský car. Během krátkého zimního dne zemřelo na obou stranách na 15 tisíc mužů, k bojovým ztrátám se připojila v následujících dnech tyfová epidemie, která postihla citelně i civilní obyvatelstvo.

Ruský panovník Alexandr I. opustil se svou armádou bojiště bezprostředně po prohrané bitvě, rakouský císař František I. byl nucen přistoupit na příměří, podepsané čtyři dny po bitvě v zámku ve Slavkově u Brna, a posléze i na podmínky tvrdého míru uzavřeného 26. prosince 1805 v Bratislavě. Největší ztrátou pro koalici byla skutečnost, že se Francie stala pánem kontinentální Evropy a nahradila moc a vliv habsburské Svaté říše římské – ta přestala po porážce u Slavkova fakticky existovat.

Ve dnech 30. listopadu – 2. prosince 2007 proběhnou na slavkovském bojišti tradiční vzpomínkové akce u příležitosti výročí bitvy tří císařů. Jejich nejpřitažlivějším bodem budou nepochybně vystoupení vojáků v historických uniformách, už před akcemi, které proběhnou o výročním víkendu, však se uskuteční mj. koncert v zámku ve Slavkově u Brna (24. 11. večer), v předvečer výročí se mohou zájemci také seznámit v přednášce prof. dr. Dušana Uhlíře blíže se slavkovským bojištěm (29. 11. tamtéž). Už ve středu 28. 11. pak vyrazí ruská armáda z Vyškova, přenocuje v Rousínově, v pátek dorazí do Zbýšova a poté na bojiště ve Tvarožné. V pátek 30. 11. proběhnou první přesuny vojsk na samotném bojišti a obsazení Slavkova vojsky, program pro veřejnost vyvrcholí tzv. jiříkovickými ohni na Napoleonově velitelském stanovišti (17.30 Žuráň). Sobotní program1. 12. zahájí slavnostní nástup vojsk ve Slavkově u Brna (9.00–9.30). Ta se poté přesunou do Tvarožné, kde pozornost upoutá jistě už demonstrace nasazení zbraní (14.00–14.20) a pak zejména bitevní ukázka pod Santonem (14.20–15.15). Večer se vojska sejdou k defilé opět ve Slavkově, kde bude program zakončen slavnostním ohňostrojem (19.30–20.30). Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude 2. 12. tradiční nedělní pietní akt na Mohyle míru (12.00–12.30).

Návštěvníci vzpomínkových akcí budou mít během výročních dnů mnoho příležitostí seznámit se zblízka s barevností historických uniforem a zbraní, s vojenským koloritem napoleonských válek i se způsobem, jakým se před dvěma sty lety u Slavkova bojovalo. Čeká je však i řada dalších akcí, například celodenní bohatý program na zámku ve Slavkově u Brna v sobotu 1. 12., který zahrnuje zahájení napoleonské expozice, kostýmované prohlídky zámku či jarmark tradičních řemesel. Mimořádný zážitek je čeká na Mohyle mír. Zdejšímultimediální expozice je totiž koncipována netradičně a přináší poučení i silný nevšední zážitek, mj. prožitku z bitvy či setkání s císaři.