Hrad Veveří nedaleko Brna ukrývá v podzemí rozsáhlý labyrint, ve kterém by se měl nacházet unikátní poklad. Jedná se o dvanáct stříbrných soch apoštolů a jednu zlatou sochu Ježíše Krista v životní velikosti. Alespoň tak tvrdí historikové, jenže od onoho 14. století, kdy byly sochy do labyrintu uloženy, je už nikdo nespatřil.
Na naše uzemí se sochy společně s ostatky svatého Vojtěcha dostaly v 11. stolení po úspěšném tažení vojska Břetislava do Polska. Poklady nejprve uložilo ve Staré Boleslavi a následně, převezeny do kláštera v Tišnově. V téže době vládl na hradě Veveří rytířský řád Templářů, který se chtěl pokladu zmocnit. A když se dozvěděli, že poslední vládnoucí Přemyslovec Václav III. se chystá na tažení proti Polákům, lstí přiměli tišnovskou abatyši, aby králi nabídla poklad na válečné výlohy. Václav rád nabídku přijal, ale sochy si nikdy nevyzvedl, neboť byl ten den zavražděn neznámým vrahem u Olomouce.
I tak se v Tišnově objevil posel a nechal zmíněné sochy převézt na hrad Veveří. Ovšem netrvalo dlouho a papež nechal rytířský řád templářů rozehnat a jeho hlavní představitelé skončili upáleni na hranici.
Pozdější majitelé hradu podnikli několik cest k nalezení pokladu, jenže bez úspěchu, a dodnes zůstává cesta do labyrintu uzavřena.