V dnešním příspěvku na téma léčení přirozenými metodami se nyní zastavíme u v poslední době velmi módního minerálu – šungitu, jež bývá nazýván zázračným, legendárním, magickým a spoustou jiných přívlastků, které nás ke škodě věci zavádějí spíše do oblastí ezoteriky, než do reálu.

Pokusíme se sejmout tuto pro mnohé pejorativní roušku záhady či čarodějnictví a představit Vám černý šungit z hlediska nejnovějších vědeckých výzkumů i našich praktických zkušeností.

Šungit je polyminerální uhlíková hornina, která dostala název podle místa svého naleziště – vesnice Šunga na břehu Oněžského jezera, v republice Karélie(Ruská federace).
Udává se, že je to nejstarší minerál na planetě, který obsahuje uhlík.
Šungit je uložen v nejstarších vrstvách zemské kůry a jeho stáří je datováno přibližně na 2 miliardy let.

Geologicky je šungit definován jako negrafitizovaný nekrystalický uhlík s globulární nadmolekulární strukturou, jehož základním znakem je existence fullerenů.
A co to vlastně jsou ony zázračné fullereny, díky nimž má šungit tolikeré využití pro zdraví člověka?
Šungitové molekuly uhlíku jsou, na rozdíl od diamantu nebo grafitu, uspořádány odlišně do struktury podobné fotbalovému míči. A právě takto uspořádané molekuly uhlíku se nazývají fullereny.
Možná vás napadá, proč se tolik zabýváme právě uhlíkem, ale vzpomeňme si na naše školní znalosti, že právě uhlík je spolu s kyslíkem, vodíkem a dusíkem jedním z nejdůležitějších stavebních prvků lidského organismu. Právě uhlíková mřížka fullerenů snad nejlépe koresponduje s uhlíkem v lidském těle a tudíž může pomáhat napravovat nechtěné procesy v našem organismu.Odtud tedy pochází důvod tak intenzivního zkoumání fullerenů na vliv lidského zdraví.

Nelze se také nezmínit, že za odhalení fullerenů již získala skupina anglických vědců Nobelovu cenu.
Výroba umělých fullerenů je velice cenově náročná -cca 900USD za gram, proto se využívají jen pro oblast špičkových technologií kosmického výzkumu.

Ruští vědci z rostovské university například tvrdí, že miniaturní uhlíkové procesory budou slučitelné s lidským organismem, bude například možné je připojit na nervovou soustavu tak, aby nám pomohly při studiu cizích jazyků nebo zapamatovat si celou Encyklopedii Britanniku.

Velké naděje se vkládají do využití fullerenů v medicíně.Téměř ideální kulovitá struktura molekuly fullerenu a mikroskopické rozměry umožňují vědcům počítat s tím, že tyto molekuly dokážou vytvořit mechanickou překážku vůči pronikání virů do buněk infikovaného organismu.
Potud pouze stručně z oblasti výzkumů fullerenu.

Avšak šungit už pomáhá lidskému zdraví přibližně od 17. století, kdy si v Rusku náhodně povšimli zázračných účinků vody, vyvěrající ze skal, ve kterých byl obsažen šungit.
Existují svědectví o tom, že v době bitvy u Poltavy ( která se odehrála ve velmi horkém létě roku 1709, kdy vodní toky zarostly a voda z nich se stala škodlivou), vydal car Petr nařízení, které předepisovalo vojákům pít pouze tu vodu, která byla dezinfikována úlomky šungitu. A tak, zatímco ve švédské armádě se masově rozmohly žaludeční a střevní nemoci a otravy, a trpěl jimi dokonce i švédský král Karel XII., v ruské armádě se takové případy téměř nevyskytly.
Na místech naleziště šungitových vod nechal car Petr I.vystavět lázně na léčbu nemocí srdce a jater, chudokrevnosti, revmatismu, vodnatelnosti a psychických nemocí.

Jak nám ale mohou všestranné fullereny pomoci právě tady a teď?

V Brně jsme po vzoru velkých ruských podniků vystavěli první šungitovou komoru v naší republice – v kombinaci s mořskou solí.
Co se s Vámi bude v takové komoře dít?

V první řadě se Vám citelně odbourá stres a jeho průvodní i tělesné projevy – doloženo výzkumem Ministerstva práce, zdravotnické sekce v Moskvě, kde byl realizován výzkum na intelektuálně vytíženém vzorku pacientů a sledovány veškeré stresové projevy, včetně chemicko fyzikálních změn v krvi. Organismus se celkově okamžitě zregeneruje, odstraní se stres a zlepší se hodnoty krevního tlaku, z vysokého či nízkého se přiblíží normě.
Šungit napomáhá léčbě ischemické choroby srdeční a nemocí srdce vůbec.
Pobyt v šungitové komoře dále pomáhá odstraňovat úzkostné a depresivní stavy.
V tomto směru již máme vlastní zkušenosti při léčbě depresivních stavů za pomoci psychoterapie a EEG biofeedbacku. Klienti, kteří před antidepresivní terapií na EEG biofeedbacku prodělají terapii v šungitové komoře, mají normlizované EEG hodnoty -právě ty hodnoty, které jsou ukazateli úzkostnosti či deprese na EEG záznamu – měřeno v mikrovoltech. Rovněž tito klienti uvádějí jakési pocitové zklidnění, uvolnění napětí jak tělesného, tak i duševního.

Dle ruského manuálu jsou terapie v šungitové komoře dále indikovány jako pomocná léčba na veškeré psychické chroby či obtíže a také na jejich doprovodné fyzické obtíže, jako jsou bolesti hlavy, žaludeční neurózy a podobně.
Dále šungit výrazně urychluje hojení zánětlivých procesů v těle, pooperačních regenerací, zvyšuje imunitu.
Terapie šungitem se také uvádí jako velmi vhodná doplňková terapie při léčbě leukémie,šungit zlepšuje složení krve zvýšením obsahu hemoglobinu.
Zajímavou a ověřenou kuriozní službu nám pak šungitová komora poskytne při odstranění kocoviny, dlouhodoběji napomáhá při odstraňování závislostí.
V kombinaci s mořskou solí, jako je tomu u nás v brněnské Awě, zde ještě zlepšujete stav svého dýchacího a kožního ústrojí.

Jak terapie v šungitové komoře probíhá?
Podobně jako terapie v solné jeskyni, jenom s tím rozdílem, že ležíte na pohodlné podložce, v uvolněné poloze, nejlépe při zavřených očích. Většina klientů při terapii usíná, pak má terapie nejoptimálnější účinky.

Paed.Dr.Daniela Zavřelová
ředitelka Relaxačního centra AWA