Jak se zbavit starého okna?

V dnešní době je již samozřejmostí, že nelze použitý a nepotřebný stavební materiál a stará okna odložit někde na běžnou skládku nebo snad vedle kontejnerů.
V případě realizací velkých zakázek jsou oprávněnou firmou přistavovány kontejnery na odpad přímo na místa montáží, odkud jsou odváženy na místa likvidace. Odvoz oken a dveří k likvidaci je nutné dojednat již při podpisu smlouvy o dílo. To platí i u malých, jednotlivých realizací. Odvoz starých oken však firma provádí ihned, bez použití kontejnerů.