Kdo má nárok na dotaci a kdo Vám ji zařídí?
Nárok na dotaci má každý vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti určené k bydlení, který o dotaci zažádá a zároveň splní dané podmínky.

Podmínky
snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 20% – dílčí zateplení (částečné)
snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% + měrná roční potřeba tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 – u RD
snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% + měrná roční potřeba tepla na vytápění nejvýše 55 kWh/m2 – u bytových domů
nižší hodnoty než 40kWh/m2, či 30kWh/m2 = vyšší dotace
novostavba dle daných kritérií zkolaudované po 1. dubnu 2009 – měrná roční potřeby nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u RD a 15 kWh/m2 u bytových domů
výměny neekologických zdrojů vytápění za nízkoemisní zdroj nebo tepelné čerpadlo
instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody a přitápění

Je-li dosáhnuto vyšší úspory kombinací výše uvedených podmínek, je dotace opět navýšena.

Kdo Vám ji zařídí?
Každá firma, která má pověření Státního fondu životního prostředí.