Zelená úsporám – v poslední době často zmiňovaný termín. Článků, odborných rad či diskuzí se na toto téma seskupilo nemálo. A protože laikovi z toho všeho už jde nejspíš hlava kolem, vybrali jsme to nejdůležitější pro lepší orientaci.
Zelená úsporám je program pro snižování energií vyprodukovaných bytovými jednotkami.
Jde tedy o kvalitnější izolaci, kterou unikne mnohem méně tepla, a dále o vytvoření energie použitím produktů šetrnějších k přírodě. Tyto práce však musí provádět výhradně oprávněná firma.

Do programu patří:
A – Úspory enegrie na výtápění
Jedná se o celkové, nebo částečné dílčí opatření vedoucí k úsporám energie. Zjednodušeně sem patří provedení fasády, zateplení střechy, výměna nebo izolace oken a dveří.
B – Výstavby pasivních domů – výstavby nových RD splňující pasivní energetický standard
C – Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přírodu teplé vody.

  • Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

Instalace solárně-termických kolektorů

Jednotlivé části programů lze také kombinovat a dosáhnout dalších dotací, nebo i bonusů.
Program Zelená úsporám iniciovalo Ministerstvo životního prostředí s cílem ušetřit občanům výdaje za teplo, ozdravit ovzduší a snížit emise CO2 v České republice.

Jak vybrat kvalitní okno?
Chystáte-li se na výměnu oken a rádi byste získali příslušnou dotaci programu Zelená úsporám, nevyhnete se návštěvě firmy, která má oprávnění tyto práce provádět a poradí Vám tak nejlépe, jaká okna zvolit. Obecně však platí, že čím vyšších hodnot úspory tepla okna dosahují, tím bude dotace vyšší, zároveň tak ale sáhnete hlouběji do peněženky. Zjednodušeně řečeno, možná vás i po odečtu dotace budou dražší okna stát více, avšak jistě se úspora projeví na částce za inkaso.
V současné době jsou na trhu nejvhodnější okna s izolačními trojskly. Informujte se u příslušného dodavatele. Někdy stačí okna tepelně izolovat pro získání stejné úspory.