A

A písmeno viděti neb psáti – uslyšíš novinku
Abatyši ve snu viděti – v domě velkou změnu zažiješ
Adama a Evu v ráji viděti – štěstí a výhra
Adoptován býti – zažiješ malé rozčarování
Admirála viděti – přírůstek
Advokáta viděti – budeš pozván do společnosti
s ním mluviti – starosti, protivenství
Afrika cestovati tam – nemoc
Agent viděti jej neb s ním mluvit – budeš míti ztrátu
Akademii viděti – máš lásku k umění
navštěvovati ji – musíš ještě překonati mnoho překážek
Akcie kupovati – zamiluješ se
Akát jeho vůni cítiti – lstivé přátele máš okolo sebe
Akta viděti – musíš podniknouti cesty
v nich listovati – máš před povýšením
roztrhaná viděti – ukončíš nějakou půtku
Aktovka nésti ji – pouštíš se do nebezpečené věci
otevírati ji – odhalíš nějaké tajemství
Akvárium ve snu viděti – zlosti a hádky tě čekají
Alarm slyšeti – dej pozor na svůj majetek
Alkohol píti – přítel stane se ti nevěrným
Almužnu ve snu rozdávati – dobré dny stojí před tebou
obdržeti ji – obdržíš dobré místo v zaměstnání
odmítnouti ji – pomluvy a nepříjemné záležitosti míti budeš
Amerika cestovati tam – štěstí v podnikání
Amor viděti jej – láska, která nemá trvání
Ananas ve snu viděti – pozvání k nějaké rodinné slavnosti
Anděl létati jej viděti – klid duše, spokojené stáří
mluviti s ním – je vždy dobrým znamením
Angličan viděti jej – velké bohatství
mluviti s ním – dlouhá chvíle
Angrešt jísti – máš zlostné osoby ve svém okolí
Arcibiskup viděti jej – požehnání a štěstí
s ním mluviti – těžká nemoc
Armáda válčící ji viděti – úspěch a bohatství znamená
Asie cestovati tam – budeš míti příležitost pomoci jiným
Astry kvetoucí čerstvé – vážnost, důstojnost, vysoké mínění
odkvetlé – tvoje naděje budou zklamány¨
Audience – zlepšíš své postavení
Automobil viděti – důležité novinky
viděti přijížděti – úspěch a vzrůst

B
Babička – rodinná událost
Bábovku na stole viděti – rodinná slavnost
Bačkory ve snu na nohou míti – z něčeho potěšení míti budeš
Bahno – vzrušení a nevole
v něm se broditi – tvrdé časy
zůstati v něm trčeti – velké starosti
Baldachýn státi pod ním – budeš ctěn a vážen
Bál viděti – budeš přítomen svatbě neb zásnubám
navštíviti – zažiješ velkou radost
na něm tančiti – máš velmi dobré vyhlídky
Balet viděti – zažiješ zklamání
Balík viděti – důležitá zpráva
odeslati – příjemné překvapení
prázdný obdržeti – nepříjemná zpráva
s penězi – budeš konati nějakou cestu
Balón létati viděti – vyvstanou ti nové povinnosti
v něm se vznášeti – pomíjející úspěch v něčem míti budeš
viděti stoupati – ujde ti zisk, výhra
padati viděti – tvé plány ztroskotají
Balkón viděti – marně se snažíš něčeho dosáhnout
na něm státi – to, čeho v brzku dosáhneš, nebude míti dlouhého trvání
Balzám – pro nemocné uzdravení, pro zdravé splnění přání
jeho vůni čichati – budeš míti příjemný život
Bankovní dům v něm se procházeti – větší nebo menší potíže i ztráty míti budeš
Býti tam jako zaměstnanec – dosáhneš toho, po čem jsi toužil
Bankrot udělati – budeš pomáhati svým přátelům
Bankovky počítati – utrpíš ztrátu
mnoho jich viděti – zažiješ zklamání
Bariéra – velké překážky se ti postaví v cestu
Barva pěknou viděti – dlouhý život
černá, fialová, bílá – jest barva smrti
Barvy v krabici viděti – zisk a bohatství¨
s nimi pracovati – klamné naděje
je tříti – dobré obchody
Barviti látky – sám sebe obelháváš
Barometr – domácí nesváry
Bas zpívati – miluješ horké nápoje
hráti – činíš se směšným
zpívati slyšeti – zármutek nad ztrátou
Basa ve snu na ni hráti – do chudoby upadneš
Znějící viděti – v budoucnu štěstí tě potká
Viděti beze strun – nehoda, úraz, též protivenství tě potkati mohou
Básně ve snu přednášeti – blahobyt ve tvé rodině mítu budeš
slyšeti je přednášeti – vbrzku spokojené časy ti nastanou
Básníka ve snu viděti – nedůvěřuj své domýšlivosti
Bavlna přísti nebo tkáti ji – výhra, zisk
balíky viděti – obchodní nesnáze
Bazalka kvetoucí ji viděti – spokojenost v domácnosti, též pevné zdraví
Bazar býti na něm – musíš se snažiti rozmnožiti své vědomosti
Bažant – jsi milovníkem přepychu, nádhery
jísti jej – budeš dobře obsloužen
Bažina viděti ji – máš špatné vyhlídky do budoucnosti
v ní se broditi neb trčeti – nebezpečí
Bedna plná – bude ti svěřeno tajemství
prázdná – nevole, starosti
nésti ji – nepříjemné časy
Beran ve snu jej viděti – povýšení značí
ve snu jej prodávati – ztrátu na majetku neb škodu v úřadě míti budeš
viděti jej běžícího – něčem radostně překvapen budeš
vychrtlý – úmrtí někoho blízkého ohlašuje
černý – svou povahou si sám špatné žití zaviníš
Berla o ní jíti – špatné obchody
ji viděti – budeš žádati cizí pomoc
rozbíti ji – zdraví, dobré obchody
Besídka – schůzka s milou, milým
Bez kvetoucí viděti – brzké pozdravení nemocného naznačuje
jeho květy trhati – dlouhý věk, též četnou rodinu to znamená
Běh o závod – předstihneš své konkurenty
viděti se běžeti – obdržíš peníze
nedostati se z místa – výsledek tvé námahy nechá na sebe dlouho čekati
v běhu cíle dosáhnouti – šťastné podnikání
někoho předběhnouti – zmíněného přežiješ
Bible v ní čísti – nesnáze v rodině
Bič viděti – pomluvou na cti utrháno ti bude
ve snu jím šlehati – dalekou cestu podnikneš
někoho jím šlehati – nerozvážností si uškodíš
tebe jím někdo zašlehá – špinavé klepy ti uškodí