V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU POD PÍSMENEM Č A D.

Člověka šťastného viděti – bohatství
spícího – malé radosti
mnoho lidí viděti – nepokoje
neznámého píti a jísti viděti – někdo se snaží o tvůj majetek
hezkého – zdraví
vousatého – sklony ke vzrušování se

Člun na vodě plouti viděti – láká tě nová láska
v něm jeti – nestálá věrnost
potopiti se – ztráta rozvíjející se lásky

Čmeláka viděti – radost, slast

Čočku jísti – věští menší zármutek
přebírati – drobné mrzutosti značí
vařiti ji – ujdeš neštěstí

Čokoládu vařiti – značí zasnoubení v rodině, či u přátel
ochutnávati nebo píti – pozvání k domácí slavnosti

Čtverylku tančiti – dovedeš si zpříjemnit život

Čtyřspřežím jeti – získáš čest a moc

D

Dalekohled míti – hledí vstříc pěkné budoucnosti

Dámská společenost – chraň se klepů

Dámský střevíc – nevole, hádka

Daně ve snu vybírati – velká starost tě čeká
sám odváděti – starostí se střeseš

Dar obdržeti – tvé poměry se zlepší

Darovati něco – sklidíš nevděk

Datle jísti – lásky si vydobudeš
darovati – brzy políben budeš

Datum čísti – máš důležité věci před sebou

Ďábla viděti – upadneš v pokušení
mluviti s ním – špatní lidé tě vedou

Delikatesy jísti – štěstí, výhra

Dezertéra viděti, či sám jim býti – jsi skoupý

Déšť mírný – malé neznáze míti budeš
hojný – štěstí, neb nabytí zboží znamená
s větrem a bouří viděti – hrozí nebezpečí
zmoknouti – různá protivenství snášeti budeš

Deštník viděti – získáš důvěru
roztrhaný – upadneš do zlého vlivu