V tomto čísle vám nabízíme symboliku pod písmenem C.

Cedule – na svých dveřích ji viděti – oznámení o úmrtí ti dojde
čísti nebo viděti nějakou na domě nebo plotě – změnu v rodině naznačuje

Celer – jísti – velká radost
kupovati – milostné dobrodružství

Cela žalářní – budeš trpěti osamocením

Celnice – nevole, zloba, rozmíšky

Cement – nalezneš vážné přátelství

Cent viděti – útisk, utlačování

Cep – svatba s nepříjemnou osobou

Ceremonie – býti ji přítomen – budeš míti dlouhou chvíli

Cestu konati – setkáš se se vzdálenými přáteli
pěšky – odklad důležité věci
povozem – stálé štěstí
ve společnosti – budeš pomlouván
po moři dělati – poznáš cizí země
přímou jeti – neradostný život
nerovnou, špatnou jeti – nalezneš překážky
s mnoha zákruty – úspěch tvé námahy se dostaví později
velmi úzkou – máš jen jedinou možnost jak dosáhnouti cíle

Cestář – zapomněl jsi na důležitou práci

Cestovati – vlastní vinou upadneš do bídy

Cestovní zavazadlo – návštěva ze zahraničí

Cestovní vůz – tvé naděje budou splněny

Ceník čísti – nepříjemné novinky

Cibule – viděti ji – nevole, domácí hádky
jísti ji – příjdeš do špatných poměrů
loupati ji – slzy

Cihla – padati ji viděti – budeš míti nepříjemnosti
páliti ji viděti – nepříjemné vydání

Cihelna – v ní se procházeti – šikovnou spekulací hojného užitku nabudeš

Cikány viděti – tvoje nestálost ti škodí
nechati si od nich hádati – tvá naděje ztroskotá

Cín líti – ve tvém životě nejde vše dle tvého přání

Cínové nádobí – povedeš velký dům

Cisterna viděti – nebezpečenství a záhubu to naznačuje

Citrony viděti – očekávej příjemnou zprávu
loupati – chytrostí ujdeš jistému nebezpečí
jísti – budeš přistižen

Cizí země – budeš konati cestu

Cizince viděti – učiníš si novou známost

Cizoložství zdá-li se komukoliv – manželům velké neshody
manželské, milencům roztržku v jejich lásce to značí

Císařovnu viděti – požíváš velké úcty