V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ SYMBOLIKY POD PÍSMENEM D.

Doga – získáš dobré přátele

Dojiti krávy – děti tebe potěší
kozy – nad nepřítelem zvítězíš

Dokumenty nalézti – náhodný zisk
ztratiti – nevole

Domácí pán nebo paní – budeš zaskočen
jednati s nimi – očekává tě ztráta

Domácí zvířata – budeš míti vlastní domov

Domovník – zisk a výhoda

Donucen býti k něčemu – brzy budeš moci nositi hlavu vzhůru

Dopis přijmout – velké peněžní příjmy
psáti – obdržíš zajímavé přání
pečetiti – máš tajnosti
nalézti – vdáš se za úředníka, oženíš se s úřednicí
čísti – požíváš důvěry
s černou pečetí viděti – smutný případ
ztratiti – obdržíš špatnou zprávu
spáliti – budeš lehkomyslně jednati
rozlomiti pečeť na něm – měj se na pozoru
roztrhnouti – zlé pomluvy

Dostaveníčko – radosti lásky

Dostihy ve snu viděti – vždy překonání těžkostí a překážek značí

Došková střecha – spokojená domácnost

Dort obdržeti – nenadálou radost budeš míti
jísti – slavnost značí
darovati – musíš bojovati o lásku
péci – obdržíš pozvání k velké slavnosti

Doutník kouřiti – jsi rozvážný člověk

Dovolenou obdržeti – nějaký úkol dobře rozřešíš

Drahokam – jej ztratiti – buď opatrný při každém podnikání
býti jimi ozdoben – štěstí v lásce naznačuje
okraden o ně býti – bude ti na cti utrháno a v lásce zklamán budeš

Drak – stoupati jej viděti – postup, blahobyt
padati viděti – odporné poměry

Dravá zvěř – získáš přátele

Dravce ve snu viděti – chraň se před úskokem
býti jím ohrožen – nebezpečí života

Dravé ptáky chytati – štěstí v podnikání