V tomto čísle vám nabízíme symboliku pod písmeny

C a Č.

Cirkus – hrozící zkáza

Cop – viděti – je ti zakrývána zpráva
nositi – nemůžeš se zprostiti předsudků
plésti – důležitou věc posuzuješ velmi lehce

Cukr – jísti – jsi pochlebníky obklopen
kupovati – příjemný život
tlouci – máš lásku ke svému řemeslu
darem obdržeti – někdo se uchází o tvoji lásku

Cukroví jísti – požitek lásky
viděti – našeptávačství

Cukrárna – dlouhá chvíle

Cvičení hromadná ve snu viděti – sváry to naznačuje
sám ve snu prováděti – svorností si k lepšímu postavení pomůžeš

Cvrček – viděti jej – máš neznámé přátele

Cilindr nositi – nahlédneš do vznešených kruhů
koupiti – ženeš se za vnějším dojmem

Cimbál – hráti na něj – přijdeš do příjemné společnosti

Čaj – ve snu vařiti – tvé podnikání se zdaří a též veselosti nějaké užiješ
čistý píti – vznešená společnost
léčivý píti – lehké onemocnění

Čalouník – příjemný domov

Čáp – ve snu viděti – radost nějakou, též veselou zábavu to věští
chytiti jej – v úřadě povýšen budeš
vidíš-li jej u komína – hosty obdržíš

Čarodějnice – míti s ní co činiti – neznámého nepřítele máš nablízku

Časopis čísti – budeš podveden

Čeládka – ve snu ji viděti – ztrátu dobytka a špatnou úrodu sedlákovi to znamená

Čelo – krásné vysoké – projevíš rozum a úsudek
nízké – musíš odvahu postupovati
zraněné – škodu nějakou utrpíš
vrásčité – musíš se určitě a přesně vyjadřovat

Cellisty slyšeti – dostaneš se do vznešené společnosti

Čepec – na hlavě míti – staneš se maminkou
sejmouti jej – beznadějná láska
dělati jej – brzy se provdáš
práti jej – štěstí a spokojenost v manželství