Během spánku přestává rozum kontrolovat logiku událostí, a tak se začnou v hlavě odehrávat neuvěřitelné děje, které mívají průběh velice vzdálený skutečnosti a jejichž podstata je naprosto nereálná. Bývá v nich ukryto poselství, které by každý rád rozluštil, a proto se obrací na snář, výklad snů uchovávající zkušenosti lidstva z této oblasti.

Brusle – jezditi na nich – šťastné výsledky
viděti na nich jiné – krize v obchodech

Brvy ve snu vytrhávati nebo viděti je vypadávati – menší
ochuravění tvé nebo nejbližších příbuzných to znamená

Brusinky – trhati je – obdržíš pozvání na venkov
jísti je – příjemné hodiny

Břečťan – viděti dům jím zarostlý – dolízavostí chce někdo tvého přátelství dosíci

Břeh – na něm odpočívati – spokojený život
po něm jíti – touha po dálkách

Břemeno ve snu na bedrech svých nésti – starost, povinnost a těžký úkol nějaký to věstí
sundati je – ulehčení v trampotách a starostech, někdy též náhlý a dobrý obrat v něčem to hlásá

Břicho velké míti – pomíjející starosti velké viděti – bohatý výdělek
hubené míti – nepokoj

Břitva – nebezpečí

Břízu viděti – musíš si vytrpěti trest
lézti na ni – čekej příjemnou událost

Buben viděti – musíš chrániti své právo
tlouci – musíš se opravdově brániti
tlouci slyšeti – nepokoje a hádky

Bučení dobytka – špatná zpráva