V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU POD PÍSMENEM D.

Devět – číslo viděti – dobrá předzvěst výhry

Dědeček ve snu – jej viděti – dlouhý věk míti budeš

Dědictví po někom děditi – značnou ztrátu neb ochuzení to naznačuje

Dělníky při práci pozorovati – nespoléhej na cizí pomoc

Dělo ve snu viděti neb slyšeti jej stříleti – velikou nepříjemnost, zklamání naděje, též neštěstí to označuje

Dělostřelectvo – chraň se před nebezpečím

Dekret obdržeti – přijdeš do nečisté společenosti

Děti hrající si viděti – rozmnožování majetku, hojný užitek v něčem, též neočekávané dědictví to značí

Děťátko novorozené na rukou chovati – potěšení se dočkáš

Dětská školka – v ní se viděti – lakota bude tvou zkázou

Dětské šaty čistiti – musíš vytrpěti škádlení

Dětské hry pozorovati – čistá radost a prožitky

Děvče hezké – velké vydání
líbati – příjemné překvapení
plakati viděti – budeš zraněn
tančiti viděti – štěstí v lásce

Diamant – býti jím ozdoben nebo obdržeti darem – pocty veliké v budoucnu dosáhneš
ztratiti – budeš zarmoucen

Díru v šatech míti – budeš dluhy dělati

Díra – do ní spadnouti – upadáš do špatné společnosti

Divadlo viděti – nějaké přání se ti splní

Divákem na nějaké slavnosti býti – přijdeš do veliké společnosti

Divan obdržeti – ženám potěšení, mužům starost

Divocí lidé – velké nebezpečí

Divoké husy – zažiješ zklamání

Divoký vepř – zjistíš zlo

Díž viděti – bohatství a čest

Dlaždice – po tvrdých choditi – těžce na živobytí vydělávat budeš

Dláždění silnice přihlížeti – pohřbu se brzy zúčastníš

Dluhy dělati – žiješ na cizí účet
zaplatiti – starosti

Dlužník – setkati se s ním – jednáš podvodně

Dobýti něčeho – svou energií získáš výhody

Dobrodružství ve snu – jsi nebo přijdeš do nebezpečí

Dobytek na pastvě – štěstí
hubený viděti – špatnou sklizeň, též ztrátu peněz to věští
tučný – hojnou úrodu
hnáti jej – zažiješ radost
bíti jej – chraň se býti nespravedlivý

Dobročinnost prokazovati – učiníš něco pro své štěstí
přijímati – najdeš silnou oporu v životě red