Jak mít příjemnější spánek?

Existuje celá řada rostlinných esencí a čajů podporujících náš mozek k vytváření nejen většího množství snů, ale také hlavně kvalitnějších a výraznějších, které se dají lépe zapamatovat.

MEDUŇKA – čaj z meduňky vám zaručí nejen dobrý spánek, ale velmi jasné sny.

LEVANDULE – připravte si lázeň: napustíte si vanu horké vody, nasypete do ní hrst květů, ponořte je a nechte chvíli louhovat, vyčkejte až teplota vody ve vaně klesne tak, aby byla vhodná ke koupání. Potom celé tělo třete drsnější žinkou tak, aby se vám prokrvila celá pokožka. Lázeň ukončete bez osprchování, tělo jen lehce osušte.

KÁVA – používaný starobylý nápoj pro posílení celkového nervového systému. Všeobecně osvěžuje mysl a také paměť. Tu samozřejmě neužíváme před spánkem, ale ráno po probuzení.

(red)

Nabízíme vám pokračování symboliky pod písmenem B

Bidlo, jím něco podpírati – zdlouhavý proces tě očekává

Bída, upadnouti do ní – tvé nesnáze brzy pominou
Viděti ji u jiných – pocítíš lítost

Bílá barva – radost, nevinnost, také smrt

Bíliti prádlo – promineš nějakou urážku
Plátno – budeš zproštěn podezření

Biskup – vysoká, úctyhodná návštěva

Bíti se s někým ve snu – s velkou námahou něco prosadíš
Svou ženu – nevěru v manželství věstí
Se s více cizími lidmi – nekalé pomluvy naznačuje

Bitka, viděti ji – máš nepřátele

Účastniti se jí – tvá láska bude zrazena

Blahopřání obdržeti – tvé přání se nesplní

Bláto, padnouti do něho – nepříjemné události číhají na tebe
Na rukou míti – tvůj zisk nebude příliš velký
Viděti – budeš pomlouván

Blázen býti – příští doba přinese ti velké úspěchy
Viděti jej – upadneš do nuzoty
Vysmívati se mu – budeš pohnán k zodpovědnosti
Mluviti s ním – podvádějí tě

Blázinec – bude ti velmi ublíženo

Blechy viděti – uslyšíš nepříjemné
Je chytati – uvedeš své záležitosti do pořádku
Býti jimi bodán – hezký zisk

Blesk viděti – hádka, nevole
Býti jím zasažen – těžká nemoc

Do domu viděti uhoditi – neštěstí

Blouditi – mnoho těžkostí

Blouzniti – máš sklony k předpojatosti

Bludička, sníš-li o ní – špatnými přáteli na zcestí přiveden budeš
Ji zahnati – jakémus nebezpečí odoláš

Blýskání na časy – nějaký přítel tě zklame

Bob, ve snu trhati – zlé noviny, soudní oplétání a lži naznačuje