V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU POD PÍSMENEM Č.

Čepice – uděláš nějakou hloupost
stará – získáš uznání
nová – neúspěch v podnikání

Černocha viděti – smutnou novinu uslyšíš

Čekati někoho – stojíš před velkými událostmi

V čekárně býti – tvá milostná touha bude ukojena

Černý bez jísti – pozdravení se z nějakého neduhu
kvésti viděti – milostné štěstí
čaj z něho píti – vysvobození z velké bídy

Černý chléb – těžká bohatá strava přivodí ti nemoc

Čerpati něco – budeš mít zbytečné výlohy

Červánky – spokojenost a klid srdce, šťastný obrat osudu

Červotoče viděti – bázeň a strach

Červotočivé dřevo – utrpíš škody od tajného nepřítele

Červená barva – štěstí v milostné záležitosti

Červená tužka – budeš mít vydání

Červi – mnoho jich viděti – tajné nepřátele znamená

Černá barva – smutek

Česati hladký vlas – věrní přátelé
vlasy rozcuchané – špatné zprávy

Četníka viděti – jsi podezříván
mluviti s ním – proces

Čestný úřad zastávati – dobrá zvěst tě dojde

Česnek trhati či kupovati – vstoupíš do obchodního jednání
jísti jej – máš špatné návyky
cítiti jej – do nepříjemné zaležitosti zapleten budeš

Číňana ve snu viděti – klidnou domácnost, též cestování značí

Čísla viděti – budeš dělati dobré obchody, jinak hrej s nimi v loterii
psáti je – zbohatnutí naznačuje
smazati je – do dluhů upadneš
táhnouti – dobré naděje na velký zisk
čísti napsaná – blaho

Čísti noviny – budeš pokračovati zdárně v životě
knihy – musíš se ještě mnoho učit

Čistiti něco – spořádané poměry

Číšník – viděti se jím – ztratíš svoji samostatnost

Číšnice – veselá budoucnost