Důstojník – marně toužíš po poctách
Důtky kmitající se viděti- tvá velká přítomnost učiní ti nepřátele
Dýmka obdržeti ji – obchodní nepříjemnosti máš před sebou
darovati ji – odhalíš podvod
kouřiti z ní – důmyslné obchodování přinese ti štěstí
rozbíti ji – jsi jist před každým pronásledováním
Dýka viděti ji – zvítězíš nad svými nepřáteli
býti jí raněn – obdržíš dar
bojovati s ní – triumf nad protivníky
Dynamit explodovati viděti – budeš vysoko ctěn
Dveře u domu otevřené – nalezneš přátelské přijetí
zavřené – přijdeš do styku s nepříjemnými lidmi
skřípající – nepříjemná návštěva
hořeti viděti – budeš míti přátelé
Dvojitě něco před sebou viděti – podtrhuje význam snu
Dvojčata viděti – nalezneš bohaté rodinné štěstí
míti – veliká rodinná slavnost
Dvorec míti – učiníš bohaté dědictví
s pěknými budovami – bohatsví
v nepořádku – budeš zhanoben
knížecí – někdo činí ti úklady
Dvorní dáma ve snu jí býti – pýcha předchází pád
Dvořanstvo viděti se mezi ním – zahrabeš své štěstí
Džbán – zasnoubení a svatba
rozbíti – zanedbáváš svůj obchod

E
Ebenové dřevo – těžké neštěstí je před tebou
Elektrizován býti – velké vzrušení
Elektrické světlo – obdržíš důležité vysvětlení
Eva – budeš sváděn k nepravostem
Evangelium v něm čísti – obdržíš dobrou radu
čísti slyšeti – dobré poselství
Embryo – nové plány v podnikání
Erb viděti – dojdeš uznání
Esence čichati – jsi obklopen nevěrníky
jiné je viděti čichati – jsi nevěrný
Exekuce – pomluvy
Expedovati – zbavíš se nějaké starosti
Experimentovati – nenajdeš to pravé
Expresní dopis – nebezpečí tě očekává
vlak – velká změna
Extrakt – mnoho trampot
Eunuch – přijdeš do nebezpečí

F
Facku dáti někomu – někdo tě klame
Obdržeti – přijdeš do špatné společnosti
Dáváti viděti – hádka a potyčka
Fanfáry slyšeti – válka a drahota
Farář – vše jde dle tvého přání
Fenykl – musíš býti skromným
Fialky trhati – nalezneš štěstí v lásce
Obdržeti – přijdeš do špatné společnosti
Zdobiti se jimi – skromností získáš přátelé
Fíky viděti jísti – přátelé a zisk
Darem obdržeti – štěstí v lásce
Fíkovník – budeš zostuzen
Fíkový list – něco někomu dodatečně promineš
Flašinet slyšeti ji – nějakou nedoboru novinu uslzyšíš
Flétna slyšet ji – chraň se před podvodem
Sám na ni troubiti – zažiješ milostné utrpení
Fotograf ve snu při práci jej viděti – brzkou svatbu to naznačuje
Fotografie – shledání
Fotografovati se nechati – klameš sám sebe
Své blízké – dobrá budoucnost
Sám něco – jsi velmi přesný
Foukati do ohně – oheň
Do ruky – obdaruješ někoho
Na nástroj plechový – přátelství
Foukání větru slyšeti – zloba, nepřízeň
Františky hořeti viděti – uslyšíš pochlebování
Frak viděti se v něm – budeš velkým pánem
Fůra – obohacení nenadálé označuje

G
Galoše nositi – špatné časy očekávej
Generál – vysoká návštěva, čest, uznání
Gramatika zabývat se jí – budeš mít mnohé nápady
Gramofon hráti slyšeti – chraň se před našeptávači
Koupit – učiníš se směšným
Granátová jablka zralá trhati – přízeň vysokých osob
Nezralá viděti – neštěstí a pomluva
Jísti – jsi obdivován
Granáty – štěstí a úspěch
Guvernantka viděti ji neb býti ji poučován – bohatými vědomostmi získáš štěstí
Gumový plášť – přijdeš do nebezpečí
Gymnázium viděti se v něm – dosáhneš něčeho v životě