Ti, kteří se „protřídili“ až do České knihy rekordů aneb CO VŠE LZE VYTVOŘIT Z PET lahví a jejich uzávěrů

„Kdo netřídí odpad, dláždí svým potomkům cestu do pekel,“ řekl by drsňák.

„Kdo třídí, chová se moderně …,“ říká se mnohdy.

Každopádně platí, že ať už je důvod ke vštípení návyku „nevyhazovat všechny odpadky do jednoho koše“ jakýkoliv, je záslužný každý počin, který tuto – v naší době nutnost – podpoří. Kolikrát takovým počinem bývá i pokus o REKORD. A těch v poslední době utěšeně přibývá. Je třeba poznamenat, že při pokusech o zápis do České knihy rekordů, o nichž se dočtete v následujících řádcích, si jejich aktéři užili spoustu legrace, ale také tvrdé práce. A nutno říci i to, že všech následujících rekordů bylo dosaženo především s cílem upozornit na potřebu důsledného třídění odpadů. Materiál z uvedených akcí také posléze putoval k dalšímu zpracování na třídičkách. Vždyť například z 50 PET lahví se dá vyrobit pěkná fleecová bunda…

NEJVĚTŠÍ LOĎ Z PET LAHVÍ

Kluci a holky ze ZŠ Mezi školami z Prahy 13 pod vedením pana učitele Jaromíra Friče vytvořili loď z 1217 PET lahví. Koráb nesoucí jméno St. Frič je včetně stěžně dlouhý 406 cm, široký 144 cm a v nejvyšším místě vysoký 248 cm. A navíc je, jak z fotografie vidno, schopný plavby.

Loď byla po dvouměsíčních stavebních pracích oficiálně zaevidována do české databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov dne 20. června 2008 v rámci akce Ekoslunovrat 2008 konané v Centrálním parku JZM v Praze.

NEJVĚTŠÍ EMBLÉM Z VÍČEK OD PET LAHVÍ

I nejstarší účastník – 77letá Anděla Šikulová – a nejmladší 3,5letá dvojčata Adélka a Vojtíšek Jedličkovi pomáhali, když Základní škola a Mateřská škola Doubravník iniciovala vytvoření obřího loga oslav 800 let od 1. písemné zmínky o městysi Doubravník. Dílo bylo sestaveno z 239 208 uzávěrů od PET lahví. Na skládání víček se podílelo 163 žáků, učitelů a přátel školy, kteří pestrobarevně zaplnili plochu o velikosti 214,3 m2. V čtrnáctibarevném obrazci nechyběl větší a menší znak městyse a jeho dominanta – kostel Povýšení svatého kříže.

Rekordu bylo dosaženo 5. července 2008 před budovou školy v Doubravníku.

Víčka školáci shromažďovali 9 měsíců a celkem jich nasbírali ½ milionu.

NEJVĚTŠÍ BLUDIŠTĚ Z VÍČEK OD PET LAHVÍ

V Jihlavě na Základní škole Evžena Rošického pro změnu zase vymysleli akci, v rámci které vybudovali žáci školy v průběhu celého jednoho týdne obří bludiště z celkového počtu 172 490 víček od PET lahví. Labyrint cestiček se rozkládal na ploše 19,20 m krát 10,33 m. Rekordní bludiště s jediným vstupem a rovněž jediným východem bylo vytvořeno ze slepých i průchozích cest doplněných nejrůznějšími plochými i trojrozměrnými různobarevnými obrazci.

Bludiště, k jehož postavení byla nakonec použita menší polovina z téměř půl tuny nasbíraných víček, bylo dokončeno a oficiálně veřejnosti představeno 23. června 2008 v tělocvič­ně školy.

NEJVĚTŠÍ VOR Z PET LAHVÍ VYROBENÝ NÁHODNÝMI TVŮRCI

Rekreanti a návštěvníci autokempu Komorník u Strmilova dokázali za 2,5 hodiny sestavit ze 679 PET lahví různých velikostí sesbíraných mezi obyvateli tábořiště funkční plovoucí vor, který unesl 2 lidi. Rekordu bylo dosaženo pod patronací Jihočeského kraje a společnosti Ekokom dne 7. srpna 2008.

NEJDELŠÍ HAD Z KINDERVAJÍČEK

Klub přátel 18. ZŠ Most inicioval akci, v rámci které žáci školy vytvořili 121,39 m dlouhého hada z kindervajíček. Had vznikl navlečením 2265 ks plastikových obalů kindervajíček na jeden provaz. Rekord byl oficiálně zaregistrován v rámci aprílového programu Agentury Dobrý den Pelhřimov dne 1. dubna 2005 na Staroměstském náměstí v Praze.

Pozoruhodný byl především výkon sedmáka Petra Vrby, který všechna „vajíčka“ vlastnoručně provrtal!

DOMAŽLICKÁ VĚŽ Z VÍČEK PET LAHVÍ

Neuvěřitelný počet 1 339 391 uzávěrů vážících dohromady jako 3 osobní auta (3282 kg) nasbíraly děti z Domažlic. Místní radnice pak uspořádala akci, při níž 280 žáků z 8 škol sestavilo na ploše zdejšího náměstí Míru za pouhopouhou hodinu a tři čtvrtě mozaiku o rozměrech 8 x56 metrů. Mozaika znázorňovala v poměru 1:1 dominantu města – Do-mažlickou věž. A to bylo nakonec použito „jen“ 491 520 ks víček.

NEJVĚTŠÍ ZELENÝ BOD Z PLASTOVÝCH UZÁVĚRŮ PET LAHVÍ

vytvořili v Novém Jičíně ve spolupráci se společností EKO-KOM obří obraz znázorňující tzv. zelený bod. Skupina žáků místních základních škol ho sestavila z 90 000 zelených a žlutých víček. Průměr kruhu byl 10 metrů a tým na jeho vytvoření pracoval vskutku rychle – vše trvalo 57 minut. Rekordu bylo pod dohledem komisařů Agentury Dobrý den Pelhřimov dosaženo 22. dubna 2008 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

I vy buďte NEJ… a dejte nám o tom vědět!

Vše důležité a aktuální o českých NEJ… a z Pelhřimova – města rekordů – najdete na www.dobryden.cz